Aktualności z życia szkoły

Rusza nabór uczestników do projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”

Zapraszamy uczniów Technikum (technik budownictwa, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy) ZSP w Wolinie do uczestnictwa w projekcie „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości procesu kształcenia w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie prowadząca do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie na lokalnym rynku pracy poprzez: rozwój kompetencji kluczowych i zawodowych oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, wzbogacenie zaplecza dydaktycznego i wdrożenie w szkole innowacyjnych form kształcenia zawodowego opartych na nowoczesnych technologiach ICT.

Projekt będzie realizowany od 2 stycznia 2020 r. do 30 grudnia 2022 r., wsparciem zostanie objętych 61 uczniów Technikum i 3 nauczycieli. W ramach projektu przewidziane są następujące formy wsparcia:


1. Uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów – realizacja kursów zawodowych: Kurs obsługi kasy fiskalnej, Kurs kelnerstwa, Kurs carvingu podstawowy, Kurs carvingu średniozaawansowany, Kurs carvingu techniki graficzne, Kurs dietetyki, Kurs barmana, Kurs baristy I i II stopnia, Kurs alternatywnych metod parzenia kawy, Kurs zaawansowany latte art., Kurs sensoryczny, Kurs ręcznego wyrobu czekolady i pralin, Kurs pilarza-drwala, Kurs arborystyczny, Kurs monter suchej zabudowy, Kurs AutoCad, Kurs kosztorysowanie.

2. Podnoszenie kompetencji zawodowych przez uczniów – realizacja zajęć: Komputer jako narzędzie współczesnego technika, Internetowa obsługa podmiotów branży hotelarskiej, Akademia przyszłego hotelarza – wiedza i praktyka w hotelarstwie, Projektowanie reklamy.

3. Organizacja praktycznych form nauczania – staże u lokalnych pracodawców.

4. Współpraca  z otoczeniem społeczno-gospodarczym: Warsztaty kulinarne z Kurtem Schellerem o tematyce „Kuchnia śródziemnomorska”, Profesjonalne warsztaty kulinarne z Giancarlo Russo o tematyce „Kuchnia włoska”, Profesjonalne warsztaty kulinarne z Jarosławem Uścińskim o tematyce „Trendy kuchni polskiej”.

5. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

6. Pomoc stypendialna dla szczególnie uzdolnionych uczniów Technikum ZSP w Wolinie.

7. Realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: Matematyka.

8. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli – realizacja kursów zawodowych dla nauczycieli: Kurs carvingu podstawowy, Kurs carvingu średniozaawansowany, Kurs carvingu techniki graficzne, Kurs barmana, Kurs baristy I i II stopnia, Kurs alternatywnych metod parzenia kawy, Kurs zaawansowany latte art., Kurs sensoryczny.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz uzyskania niezbędnych dokumentów rekrutacyjnych należy zgłaszać się do Szkolnego Koordynatora Projektu pani Agnieszki Temkowicz, sala 105.

Pobierz dokumenty: Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”