Aktualności z życia szkoły

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

6 lutego br., w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej  na rok szkolny 2019/2020. W wydarzeniu uczestniczyli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć oraz Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza. Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020 otrzymało 188 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

            Stypendium Prezesa Rady Ministrów ma charakter motywacyjny. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, uzyskujący promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczniowie, którzy wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Stypendia otrzymały uczennice Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie : Anna Banak z klasy IV  Technikum (technik organizacji reklamy) i Nikola Chudzicka z III klasy Liceum Ogólnokształcącego.

            Nikola Chudzicka otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w Liceum Ogólnokształcącym – 4,75, ocenę wzorową zachowania. Osiąga wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Bierze udział w projektach i konkursach przedmiotowych. Uzyskała tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie historycznym „Polska-Szwecja miedzy rywalizacją i współpracą”. To  uczennica sumienna, pracowita i zdyscyplinowana.

            Anna Banak otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując najwyższą średnią ocen w Technikum – 5,36 a zarazem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie, ocenę wzorową zachowania. Osiąga wysokie wyniki w nauce i zachowaniu. Aktywnie pracuje na rzecz klasy i szkoły. Bierze udział w projektach i konkursach przedmiotowych. Otrzymała wyróżnienie krajowe w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  „Tęcza” FOTO. To  uczennica sumienna, pracowita i zdyscyplinowana.    

            Ani i Nikoli serdecznie gratulujemy!