Aktualności z życia szkoły

SALON MATURZYSTÓW PERSPEKTYWY 2022

7 września 2022 r. uczniowie klas programowo najwyższych naszej szkoły wraz z opiekunami uczestniczyli w Salonie Maturzystów. Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, 16 Salon Maturzystów w Szczecinie odbył się w tradycyjnej, stacjonarnej  formule, umożliwiającej uczniom zarówno spotkanie z ekspertami, którzy pomogą im w przygotowaniu do matury, jak i z przedstawicielami uczelni z całego kraju.

Uczniowie wzięli udział w spotkaniach dotyczących planowanych zmian w egzaminie maturalnym od 2023 roku, przygotowania do matury z matematyki na poziomie podstawowym oraz niezmienników maturalnych na egzaminie z języka polskiego.

Co i gdzie studiować? Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Konsultacje z pracownikami uczelni pomogą młodzieży w wyborze najlepszego kierunku studiów.