Aktualności z życia szkoły

Spotkanie z Wojskowym Centrum Rekrutacji.

W dniu 05.10.2022 r. przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Świnoujściu kpt mar. Mikołaj Nowicki przeprowadził zajęcia z młodzieżą klas maturalnych.

Tematami przedstawianymi na zajęciach były:

  1. Nowe regulacje prawne obowiązujące w służbie wojskowej, w tym procedury rekrutacji do służby wojskowej.
  2. Nowe ochotnicze rodzaje służby wojskowej.
  3. Możliwości i ścieżki rozwoju oferowane przez siły zbrojne młodym ludziom wstępującym do wojska.