Aktualności z życia szkoły

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

20 grudnia 2016 r. w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W uroczystości wzięli udział Stypendyści z naszej szkoły: Patrycja Jarosik – Technikum  i Przemysław Szakiel – Liceum Ogólnokształcące, którzy otrzymali dyplomy z rąk Wojewody Zachodniopomorskiego Krzysztofa Kozłowskiego oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy. Stypendium Prezesa Rady Ministrów  może  otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

                                                          Gorąco gratulujemy tegorocznym Stypendystom PRM!

????????????????????????????????????

dsc_0962

dsc01263 dsc01262 dsc01260 dsc01261 dsc01258