Aktualności z życia szkoły

Świąteczny czas

Samorząd Uczniowski wraz z Opiekunami, w tym nie najłatwiejszym czasie składa życzenia wszystkim Uczniom, Rodzicom, Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom szkoły. Życzymy zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, spędzonych z bliskimi w ciepłej, rodzinnej atmosferze  oraz samych szczęśliwych dni w  nowym roku 2022. Nadchodzący okres świąt Bożego Narodzenia to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i nad tym, co nas czeka. Przesyłamy dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.

Dwie noce wigilii  MARIA KONOPNICKA

Jak wia­nu­szek srebr­nych pu­chów,
Co na zie­mi spa­da skroń,
Tłum le­ciuch­nych, bia­łych du­chów
Przez błę­kit­ną leci toń…
Do­brą wieść
Śpie­szy nieść
Tym, co we łzach — tym, co w tru­dzie
Nocą ciem­ną śnią o cu­dzie…
Ach! zbudź­cie się, smut­ni lu­dzie!
A ty dzwoń,
Wie­trze ci­chy:
Niech mgła bla­da
Z gwiazd opa­da,
Niech roz­bły­sną świa­tów roje,
Jako peł­ne słońc kie­li­chy,
Co nam ogniem poją du­chy!
Nie­chaj zie­mia pchnie swe ru­chy
Na gwiaź­dzi­stych szla­ki dróg…
A ty dzwoń,
Serc tę­sk­no­to!
Strza­łą zło­tą
Leć w nie­bio­sy,
Na błę­kit­ny próg!…
Nie­chaj dłoń
Wznie­sie w górę
Sta­rzec drżą­cy, si­wo­wło­sy;
Niech za­kli­na dżdżo­wą chmu­rę,
By wy­da­ła w per­łach rosy
Smut­nej zie­mi od­ku­pie­nie…
Nie­chaj pierś po­tęż­na mło­dzi
Żarem swo­im prze­tli cie­nie,
W hymn za­mie­ni jęk i zgrzyt,
Więź­niów nocy wy­swo­bo­dzi,
W czyn skrysz­ta­li dusz pra­gnie­nie,
Niech przy­śpie­szy świt!

…….

Wszystkim,  którzy lubią logiczne zabawy przygotowaliśmy puzzle, które można znaleźć pod poniższymi linkami :

  1. https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/423824-anio%C5%82ek-fio%C5%82ek/4×5
  2. https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/423825-gwiazda-betlejemska/4×6
  3. https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/boze-narodzenie/423826-choinka-%C5%9Bwi%C4%85teczna/10×11

Elżbieta Chocian i Anna Podorska