Aktualności z życia szkoły

Szkolenie informacyjno – edukacyjne

Zespół Pracowni Motywacja i Działanie zrealizował w naszej szkole zajęcia w ramach szkolenia informacyjno – edukacyjnego.

Uczniowie wszystkich klas rozpoczęli dyskusję o stereotypach i Dyskryminacji, w trakcie zajęć młodzi ludzie mogli uświadomić sobie jak często ludzie posługują się stereotypami i krzywdzą w ten sposób innych, bo jak wiadomo od myślenia stereotypami do dyskryminacji niedaleka droga. Zwrócona została uwaga uczniów na adekwatne postawy wobec tolerancji i akceptacji, a także niechęci i pogardy dla aktów przemocy rówieśniczej. Na konkretnych przykładach uczniowie przećwiczyli swój stosunek do inności.

W zajęciach realizowanych w ramach szkolenia wzięło udział 111 uczniów. Bardzo cieszy fakt, że tematyka zajęć – stereotypy – spotkała się z bardzo entuzjastycznym przyjęciem wśród uczniów. Młodzież chętnie uczestniczyła w dyskusjach i z zaangażowaniem podchodziła do zadań jakie czekały na nią podczas warsztatu. Dzięki temu zajęcia te przebiegały sprawnie i energicznie. Szkolenie informacyjno – edukacyjne odbyło się dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.