Aktualności z życia szkoły

SZKOLNI MISTRZOWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO – IV EDYCJA SZKOLNEGO KONKURSU ZNAJOMOŚCI JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

12.06.2017 r. odbył się drugi etap, IV edycji szkolnego konkursu znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Konkurs odbywa się cyklicznie od czterech lat i wpisał się na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Jego celem było wyłonienie szkolnego mistrza danego języka obcego, uczonego w naszej szkole. Konkurs został przeprowadzony według poziomów zaawansowania dla poszczególnych klas i sprawdzał zarówno wiedzę leksykalno-gramatyczną jak również elementy wiedzy o krajach angloi niemieckojęzycznych. Główną ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych. Uczniowie musieli zmierzyć się w drugim etapie konkursu z niełatwym zadaniem, które polegało na rozwiązaniu testu wielokrotnego wyboru, przy czym każda z odpowiedzi mogła być prawdziwa lub fałszywa. O tytuł szkolnego mistrza języka angielskiego walczyło 4 uczniów, języka niemieckiego 6 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu. Na podstawie przeprowadzonego konkursu wyłoniliśmy zwycięzców: Szkolny mistrz języka angielskiego – Angelika Sadowska klasa III TH Szkolny mistrz języka niemieckiego – Irena Stolarek klasa I TH.

Agnieszka Temkowicz

Katarzyna Konopacka