Aktualności z życia szkoły

SZKOLNI MISTRZOWIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO

15 czerwca 2018 r. odbył się II etap, V edycji szkolnego konkursu znajomości języka angielskiego i niemieckiego. Konkurs odbywa się cyklicznie od pięciu lat i wpisany jest na stałe w kalendarz imprez szkolnych. Jego celem było wyłonienie szkolnego mistrza danego języka obcego, uczonego w naszej szkole. Konkurs przeprowadzono według poziomów zaawansowania dla poszczególnych klas i sprawdzał zarówno wiedzę leksykalno-gramatyczną jak również elementy wiedzy o krajach anglo- i niemieckojęzycznych. Główną ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języków obcych. O tytuł szkolnego mistrza języka angielskiego walczyło w II etapie 11 uczniów, języka niemieckiego 6 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu. Na podstawie przeprowadzonego konkursu wyłoniliśmy zwycięzców:

Szkolny mistrz języka angielskiego – Nikola Chudzicka klasa I LO
Szkolny mistrz języka niemieckiego – Weronika Rybczyńska klasa I LO

 

Agnieszka Temkowicz
Katarzyna Konopacka