Aktualności z życia szkoły

Profilaktyka HIV/AIDS

Profilaktyka HIV/AIDS to dwugodzinne spotkania edukacyjno – profilaktyczne współfinansowane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Miasta Świnoujście, skierowane do młodzieży na poziomie szkoły liceum – technikum, które odbyły się dzięki uprzejmości kadry pedagogicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie i współpracy z Fundacją Motywacja i Działanie. W zajęciach aktywny udział wzięli uczniowie klas I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz I, II i III TH z Technikum. Głównym celem zajęć było wyposażenie młodych osób w podstawowe informacje dotyczące HIV i ADIS przy użyciu możliwie najprostszego języka – tak, aby zasygnalizować młodym ludziom wagę problematyki HIV.