Aktualności z życia szkoły

„Szukając siebie” – warsztaty interpersonalne z elementami arteterapii.

20 maja zakończyła się kolejna edycja trzydniowych zajęć warsztatowych, w których wzięła udział 12 – osobowa grupa młodzieży z klas pierwszych naszej szkoły. Każdy dzień miał przypisany temat przewodni: uczucia i emocje; lęki i bariery w funkcjonowaniu oraz budowanie własnej tożsamości w kontekście indywidualnym i społecznym. Realizacja obejmowała rozmaite ćwiczenia. Uczestnicy grali w „Dixit” – rozwijając wyobraźnię     i walcząc ze swoimi schematami przypisanymi do obrazów próbowali wejść w świat przemyśleń, skojarzeń, emocji innych graczy. Tworzyli „straszne historie” przy użyciu kości edukacyjnych story cubes. Dyskutowali nad hierarchią wartości, barierami w relacjach interpersonalnych i aktualnymi problemami społecznymi. Próbowali odczytywać emocje, mowę ciała, relacje międzyludzkie na podstawie zdjęć. W części plastycznej poprzez ekspresję twórczą wyrażali różne stany emocjonalne, stworzyli kadry lęków oraz własne exlibrisy. Choć kryterium naboru nie były uzdolnienia plastyczne, powstały niesamowite prace rysunkowe i graficzne.

      Warsztaty zostały przeprowadzone w ramach zadania: Profilaktyka w środowisku dzieci i młodzieży, realizowanego przez woliński oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii na zlecenie Burmistrza Wolina.

      Dziękujemy serdecznie Pani Joannie Kulikow oraz pracownikom Ośrodka Kultury w Wolinie za udostępnienie sali oraz wsparcie i otwartość na nasze działania na rzecz społeczności lokalnej.

 

                                                                                                                                        Prowadzący

                                                                                                                   Katarzyna i Daniel Strzelczykowie