Aktualności z życia szkoły

Tydzień Umiejętności Zawodowych.

W związku z ogłoszonym przez Kuratorium Oświaty Tygodniem Umiejętności Zawodowych, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie w dniu 22.11.2017 r. zaprosił uczniów klas II i III Gimnazjum na wycieczkę zawodoznawczą do firmy „Technologie Tworzyw Sztucznych” w Goleniowie. Młodzież zapoznała się z procesem produkcji luksusowych jachtów i łodzi motorowych.

Technikum im. profesora Adama Wodziczki w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie współpracuje już od roku z ww. firmą. W wyniku podpisanej umowy szkoła utworzyła 3–letnią branżową szkołą I stopnia o specjalnościach: szkutnik, elektryk i stolarz. Szkolenie praktyczne uczniów będzie się odbywało właśnie w tej firmie.

W dniu 23.11.2017 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie wraz z opiekunem, udali się na spotkanie z młodzieżą Gimnazjum w Wolinie w celu przekazania informacji na temat istniejących kierunków i profili kształcenia w technikum i liceum. Młodzież Gimnazjum miała okazję uzyskać szczegółową i kompletną informację na temat zasad funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej i możliwości zdobycia konkretnych zawodów, a w perspektywie kontynuowania nauki na wybranych kierunkach studiów wyższych. Szkoła od lat współpracuje z Uniwersytetem Szczecińskim, Wyższą Szkołą Humanistyczną i Wyższą Szkołą Bankową.

Przedstawiona prezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów klas gimnazjalnych.

Dziękujemy Dyrekcji Szkoły Podstawowej za ciepłe przyjęcie i duże zainteresowanie naszą propozycją edukacyjną.