Aktualności z życia szkoły

UCZENNICA KLASY 3LO LAUREATKĄ KONKURSU DLA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ‘THROUGH THE EYES OF ANIMALS”

W ubiegły piątek odbyło się oficjalne zakończenie konkursu „Through the Eyes of Animals” dla szkół ponadpodstawowych w Polsce.  Oorganizatorem Konkursu było Koło Naukowe Studentów Anglistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (KNSA KUL) zarejestrowane jako organizacja studencka KUL.

Zadaniem konkursowym jest kreatywna odpowiedź na zadanie –  „Through the Eyes of Animals”, zredagowanie opowiadania/ (autobiografii).  Uczniowie musieli się wykazać umiejętnością redagowania tekstu w języku angielskim, ale przede wszystkim ogromną kreatywnością i twórczością.

Pomimo ogromnej konkurencji i bardzo wysokiego poziomu prac, nasza uczennica klasy 3 LO – Sandra Górska  otrzymała tytuł laureata konkursu. Jedną z nagród były warsztaty kreatywnego pisania w języku angielskim, w których Sandra wzięła udział 9 lutego 2024 r. Podczas warsztatów prowadzonych przez dr Skwarzyńskiego uczestnicy otrzymali cenne porady i wskazówki, a także mogli wykorzystać swoje pisarskie umiejętności w praktyce.

Sandrze gratulujemy i życzymy lekkiego pióra w przyszłych przedsięwzięciach pisarskich!