Aktualności z życia szkoły

Rodzicu, bądź czujny!

Czas ferii to dla młodzieży  okres większej swobody, wolności, poczucia nieskrępowania obowiązkami szkolnymi i niestety często czas wolny od nadzoru dorosłych i często od odpowiedzialności. A dla dorosłych? Dla tych, którzy są rodzicami czy opiekunami, powinien to być czas zwiększonej koncentracji na dziecku – jego zainteresowaniach, sposobie spędzania wolnego czasu.

Przyczyny sięgania po używki przez młodzież są różne i zwykle są w dużej mierze związane ze specyfiką okresu dojrzewania. Jest to trudny czas, moment buntów i lekceważenia wszystkiego, przed czym ostrzegają dorośli. Sięganie po alkohol lub narkotyki bywa próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, ciekawością, szukaniem własnego ja. Ponadto pokusa spróbowania tak łatwo dostępnych, aczkolwiek zakazanych substancji, jest bardzo duża, a chęć bycia dorosłym, imponowania rówieśnikom popycha w stronę używania substancji psychoaktywnych.

Problem sięgania przez młodzież po używki jest duży. Jak zawsze wskazana jest profilaktyka, uświadamianie nastolatkom zagrożeń wynikających z sięgania po używki, ich długofalowych negatywnych konsekwencji, a także propagowanie zdrowego trybu życia. Bliskie relacje z rodzicami/nauczycielami stanowią dodatkowy czynnik ochronny. W przypadku rodziców nastolatków wskazana jest wzmożona czujność i szybka reakcja w sytuacji, gdy dostrzegą, że ich dziecko sięgnęło po używki.

Rodzicu, od Ciebie wiele zależy!

Aby nie dopuścić do uzależnień dziecka należy:

 • zwracać szczególną uwagę na to co mówi i jakie ma problemy,
 • dbać o dobry kontakt z dzieckiem, rozmawiać,
 • nie wyśmiewać, nie krytykować, nie stawiać zbyt dużych wymagań,
 • doceniać starania i chwalić postępy,
 • należy znaleźć czas na wysłuchanie problemów,
 • unikać złośliwości i krytycznych porównań z innymi rówieśnikami,
 • kierować poczynaniami, aby miało wiarę w siebie i poczucie bezpiecznego ogniska domowego,
 • dyskretnie poznać grono przyjaciół i jego zwyczaje,
 • kontrolować dyskretnie miejsca w których przebywa i co robi,
 • każdą anomalię w zachowaniu trzeba sprawdzić i poznać przyczynę aby móc podjąć odpowiednie działania,
 • rozmawiać z nim o narkotykach i środkach uzależniających, skutkach ich zażywania bez względu na wiek,
 •  posiadać pewien zakres wiedzy o narkotykach,
 • wyrażać zdecydowanie negatywną postawę wobec używek zagrażających zdrowemu życiu,
 • stać się wzorem do naśladowania, a czyny i słowa maja uczyć dziecko jak żyć,
 • zachęcać do aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym, sporcie i rozwijania hobby.

Rodzicu, bądź odpowiedzialny za swoje dziecko!

Udanych i bezpiecznych ferii zimowych!