Aktualności z życia szkoły

POŻEGNANIE MAI

Jest na świecie taki rodzaj smutku, którego nie można wyrazić łzami. Nie można go nikomu wytłumaczyć. Nie mogąc przybrać żadnego kształtu, osiada cicho na dnie serca jak śnieg podczas bezwietrznej nocy.

                                                                                                                          Haruki Murakami

W dniu 8 stycznia 2024 r. pożegnaliśmy Maję Warzyńską, tragicznie zmarłą uczennicę I klasy Liceum Ogólnokształcącego.

Wiadomość o śmierci Mai wywołała w nas wszystkich ogromny ból i smutek. Pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach jako osoba o mocnym charakterze, dobra i wrażliwa, utalentowana zapaśniczka.

Jednym z przesłań wzruszającej uroczystości pogrzebowej było, abyśmy pamiętali, iż najważniejsza jest miłość i wzajemne wsparcie oraz pamięć o drugim człowieku.

„Odeszłaś cicho, bez słów pożegnania.
Tak jakbyś nie chciała, swym odejściem smucić…
Tak jakbyś wierzyła w godzinę rozstania,
Że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić”

Dyrekcja,
Grono Pedagogiczne,
Pracownicy
i cała Społeczność Uczniowska

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie