Aktualności z życia szkoły

UCZNIOWIE TECHNIKUM BUDOWLANEGO NA KURSIE ARBORYSTY

W związku z realizacją projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” w dniach 20-24 czerwca 2022 r. odbył się kurs arborysty na poziomie podstawowym, w którym udział wzięło 18 uczniów Technikum budowlanego. Szkolenie poprowadzili wykwalifikowani instruktorzy, część teoretyczną pan Wojciech Zarzycki natomiast część praktyczną pan Marcin Szczotka, instruktor-asesor w ABA International, nauczyciel zawodu treeworker, instruktor wspinaczki z uprawnieniami UKFIS. Uczestnicy podczas kursu zdobyli nie tylko wiedzę na temat zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz wymogów prawno-organizacyjnych dla podmiotów organizujących pracę na wysokości, lecz również szereg umiejętności praktycznych m.in. umiejętność posługiwania się sprzętem przeznaczonym do pracy na wysokości, w szczególności do pracy na drzewach, umiejętność bezpiecznej organizacji prac na wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem asekuracji. Każdy poziom szkolenia zakończony był egzaminem praktycznym, który pomyślnie zdali wszyscy uczniowie.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie placówek prowadzących kształcenie zawodowe i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

                                                                                                                                    Agnieszka Temkowicz