Aktualności z życia szkoły

UCZNIOWIE TECHNIKUM BUDOWLANEGO NA KURSIE ZAWODOWYM AutoCAD

W dniach 29.11. – 06.12.2021 r. odbył się kolejny kurs zawodowy AutoCAD, w którym uczestniczyło 11 uczniów Technikum (technik budownictwa). Kurs odbywał się w ramach realizowanego w szkole projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie dla szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
W czasie kursu uczniowie zdobywali umiejętności dotyczące tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej w programie AutoCAD oraz opanowali wiedzę niezbędną do przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD. Pod okiem instruktora uczniowie ćwiczyli umiejętności tworzenia kompletnego rysunku na płaszczyźnie i w przestrzeni. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym egzaminem i uzyskaniem certyfikatów.

                                                     Agnieszka Temkowicz