Aktualności z życia szkoły

UCZNIOWIE TECHNIKUM HOTELARSKIEGO NA KOLEJNYM KURSIE ZAWODOWYM – CARVING.

W dniach 7. – 10.01.2019 r. oraz 21. – 24.01.2019 r. odbywał się w naszej szkole kolejny kurs zawodowy z zakresu Carvingu – poziom podstawowy, organizowany w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W kursie udział wzięło 20 uczniów Technikum, kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Kurs Carvingu na poziomie podstawowym obejmował: prezentację historii sztuki carvingu, narzędzi do carvingu: typy, rodzaje, sposoby używania i konserwacji, sposoby zabezpieczania i pielęgnacji wykonanych prac, rzeźbienie motywów kwiatowych w owocach i warzywach tj.: melon, arbuz, rzodkiew, kalarepa, papryczki, ogórek, cukinia, tworzenie dekoracji sztuki carvingu (kompozycji przestrzennej). Uczniowie z poszczególnych grup zdobywali nowe umiejętności i wykonywali prace pod opieką Pana Alana Seenyen oraz Pana Jarosława Galiśkiewicza. Po skończonym kursie uczniowie otrzymali zaświadczenie oraz certyfikat ukończenia kursu.

 

                                                                                                                                                  Agnieszka Temkowicz