Aktualności z życia szkoły

UCZNIOWIE TECHNIKUM HOTELARSKIEGO NA SZKOLENIU BARMAŃSKIM

W dniach 02.12. – 09.12.2019 r. odbył się w naszej szkole kolejny certyfikowany kurs zawodowy – barmański – w ramach realizowanego w szkole projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. W 60-godzinnym kursie wzięło udział 10 uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa. Podczas szkolenia barmańskiego, prowadzonego przez profesjonalnego trenera pana Krzysztofa Jędrzejewskiego uczniowie poznali min: zasady organizacji baru i pracy barmana, zasady serwowania napojów zimnych i gorących, receptury  koktajli, metody barmańskie i sprzęt barowy. Uczniowie przygotowywali i serwowali również koktajle klasyczne. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym egzaminem praktycznym i teoretycznym.