Aktualności z życia szkoły

UROCZYSTA GALA PODSUMUWUJĄCA PROJEKT EDUKACYJNY  „Niepokorny Szczecin”

    19 grudnia br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się uroczystość podsumowująca projekt edukacyjny „Niepokorny Szczecin”. Podczas spotkania wręczono nagrody laureatom konkursu „300 słów o wolności”, który był zwieńczeniem całego przedsięwzięcia. W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki, p.o. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Jerzy Sołtysiak, Prezes Fundacji „Towarzystwo Projektów Edukacyjnych” Paweł Zarzycki oraz Członek Zarządu Fundacji Enea Joanna Mularczyk. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Zachodniopomorski, Dyrektor IPN Oddział w Szczecinie oraz Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego.

    Zwieńczeniem projektu był konkurs „300 słów o wolności”, którego idea opierała się na założeniu, że na szczególną uwagę zasługują Ci, których dzieła wpływają na losy kolejnych pokoleń.

W trzyminutowym filmie lub pracy literackiej liczącej 300 słów należało przedstawić swojego bohatera, miejsca, wydarzenia związane z  powojenną historią Szczecina.

   Uczennica naszej szkoły Julia Majek z klasy I Liceum Ogólnokształcącego  otrzymała wyróżnienie w  konkursie na pracę literacką „300 słów o wolności”.

Serdecznie Gratulujmy!

Opiekun:

Kamila Oźmińska