Aktualności z życia szkoły

Uroczysty apel – nowy rok szkolny 2018/2019

W dniu 3 września 2018r. skończyły się wakacje i wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie rozpoczęli o godz. 10.00 kolejny – nowy rok szkolny 2018/2019. Uroczysty apel zainaugurowano przejściem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem hymnu państwowego. Prowadzący apel przywitali serdecznie uczniów, szczególnie pierwszoklasistów, którzy w bieżącym roku szkolnym rozpoczynają naukę w murach naszej szkoły, zaproszonych gości wicestarostę powiatu kamieńskiego pana Marka Matysa oraz przewodniczącą Rady Rodziców panią Helenę Węcławek, grono pedagogiczne, rodziców i pracowników szkoły. Podczas apelu wszystkich przywitała pani Dyrektor Anna Jarząb, ze szczególną uwagą zwracając się do pierwszoklasistów wygłosiła swoje przemówienie oraz życzyła zarówno uczniom jak i gronu pedagogicznemu udanego roku szkolnego. Po zakończeniu części oficjalnej pożegnaliśmy wakacje na wesoło wierszami w wykonaniu Radosława Cyburta i Norberta Kowalskiego z klasy III Liceum oraz piosenką w wykonaniu Natalii Przybylskiej uczennicy klasy IV Technikum, której towarzyszył Jacek Kalibabka z klasy III Liceum – grając na gitarze. Po apelu uczniowie wraz z wychowawcami udali się do klas na pierwsze spotkanie po wakacjach.

Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy samych sukcesów w nowym roku szkolnym.