Aktualności z życia szkoły

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY: WALKA POLAKÓW O NIEPODLEGŁOŚĆ 1795-1918-OD TRZECIEGO ROZBIORU DO ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.

 1. Postanowienia ogólne:
  Konkurs ma zasięg szkolny i przebiega w następujących etapach:
  – eliminacje klasowe- wielki test historyczny(jednokrotnego wyboru)-wyłonienie po jednym najlepszym przedstawicielu z każdej klasy.

-finał (zestaw  pytań otwartych i zamkniętych).

 1. Cele konkursu:
  1. Rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania dziejami polskiego narodu.
  2. Poszerzenie posiadanej przez uczniów wiedzy na temat odzyskania niepodległości przez Polskę.
  3. Rozbudzanie uczuć patriotycznych i postaw obywatelskich.
  4. Rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

III. Uczestnicy konkursu:
1. W eliminacjach konkursu biorą udział uczniowie wszystkich klas.
2. W etapie finałowym  bierze udział  jeden najlepszy  przedstawiciel z każdej klasy.

 1. Organizator konkursu:
  Nauczyciele historii, Pani Kamila Oźmińska i Pani Grażyna Laskowska
 2. Terminarz konkursu:
  Eliminacje –1-5 październik 2018r.
  Finał – 15-19 października 2018 r.
 3. Zadania konkursowe na wszystkich etapach ocenia jury, złożone z nauczycieli historii.
 • Nagrody i wyróżnienia:
  Finaliści otrzymują dyplomy uznania ,nagrody książkowe oraz ocenę celująca za aktywność z historii. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom przez dyrektora szkoły na uroczystym Apelu    z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

VIII. Bibliografia:

 • Poznać przeszłość- wiek XX, Hanna Karpowicz, Nowa Era (podręcznik do historii klasa I ). Zrozumieć przeszłość-zakres rozszerzony, część 1, 2 i 3, P. Klint, P. Galik, Nowa Era ( podręcznik do  historii rozszerzonej klasa II i III).
 • Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory, Marcin Markiewicz, Olga Rytlińska, Agata Wydro, Podręcznik do liceum i technikum, WSiP, 2013 + część wojna i wojskowość

Pozycje dostępne  w naszej bibliotece szkolnej:

 • Davis N., Historia Polski,Kraków 1991r.
 • Topolski J.,Historia Polski, Toruń 1988r.
 • Wąsiecki J.,Dzieje Polski 1795-1918 rok,Warszawa 1993 r.

 

Szkolny organizator konkursu:
Kamila Oźmińska

                                                                                                                            Grażyna Laskowska