Aktualności z życia szkoły

Szkolny konkursu na plakat z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

§1

Organizator

Kamila Oźmińska i Grażyna Laskowska

§2

Cel konkursu

 • budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego
 • zachęcenie młodych twórców do doskonalenia umiejętności plastycznych
 • propagowanie wiedzy o tematyce patriotycznej w formie plastycznej
 • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych

 

§3

Praca konkursowa

 

 • Tematyka: Przedmiotem konkursu jest plakat nawiązujący w swojej treści do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 • Technika : wszystkie techniki plastyczne dowolne
 • Format: A3
 • Praca ma być wykonana samodzielnie przez autora.
 • Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.
 • Każda praca powinna posiadać na odwrotnej stronie czytelną informację zawierającą:
  • imię, nazwisko oraz klasę uczestnika
 • Termin składania prac upływa 30 września 2018 r.
 • Pracę należy przekazać Pani Kamili Oźmińskiej lub Pani Grażynie Laskowskiej

§4

Rozstrzygnięcie konkursu

 • Komisja Konkursowa dokona oceny oraz przyzna nagrody rzeczowe, dyplomy oraz zwycięscy( trzy najlepsze prace) otrzymają ocenę celującą za aktywność z historii.
 • Kryteria oceny: zgodność z tematem, kreatywność, samodzielność, estetyka wykonania.

Ogłoszenie wyników nastąpi 9 listopada 2018 r., podczas uroczystego Apelu z okazji setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

                                                                        Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

                                                                                                                   Kamila Oźmińska

                                                                                                                   Grażyna Laskowska