Aktualności z życia szkoły

UWAGA!!! ZMIANA PLANU OD 10.09.2018 R.

Informujemy, iż od 10.09.2018 r. obowiązuje nowy plan lekcji, który dostępny jest:

– dla uczniów w sekcji UCZEŃ/Plan lekcji 2018/2019

– dla nauczycieli w sekcji DOKUMENTY/ Dla nauczyciela