Aktualności z życia szkoły

Uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

W dniu 12 pażdziernika 2018 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W oficjalnej części akademii po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu narodowego prowadzący przywitali przybyłych gości – inspektora wydziały edukacji, kultury i sportu Pana Marka Szymańskiego, podinspektora wydziału edukacji, kultury i sportu Panią Roksanę Jankowską-Niemczycką oraz przewodniczącą Rady Rodziców Panią Helenę Węcławek, dyrekcję szkoły, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów. Po przemówieniu i życzeniach Pani Dyrektor Anny Jarząb skierowanych do nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników oświaty nastąpiła część artystyczna – Gala Rozdania Oskarów.