Aktualności z życia szkoły

Uroczysty apel żegnający tegorocznych absolwentów Liceum, Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie.

27 kwietnia 2019r. odbył się uroczysty apel żegnający tegorocznych absolwentów szkół: Liceum Ogólnokształcącego, Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa i Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa. Na uroczystym apelu mieliśmy zaszczyt gościć radnego Powiatu Kamieńskiego pana Marcina Stępnia, przewodniczącą Rady Rodziców panią Helenę Węcławek oraz rodziców absolwentów naszej szkoły.  Na apelu został odczytany list Starosty Kamieńskiego pana Józefa Malca skierowany do absolwentów, który między innymi powiedział ,, W najbliższych dniach rozpoczyna się dla Was czas wyjątkowej próby. Przystąpicie do egzaminu maturalnego określanego – nie bez powodu – mianem przepustki do dorosłości…’’


Z rąk radnego Powiatu Kamieńskiego pana Marcina Stępnia nagrodę dla najlepszego ucznia otrzymał Norbert Kowalski, absolwent klasy III LO oraz nagrodę dla najlepszego sportowca otrzymał Radosław Cyburt, absolwent klasy III LO.

Najlepsi uczniowie – sportowcy klas programowo najwyższych zostali wyróżnieni statuetkami za godne reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych.

,, Moi drodzy Uczniowie życzę Wam abyście już w dorosłym życiu zrealizowali wszystkie Wasze plany, nadzieje i marzenia, powodzenia!’’ słowa te skierowała do zebranych na sali absolwentów dyrektor szkoły pani Anna Jarząb.