Aktualności z życia szkoły

KURS ZAWODOWY „INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD 2 I CAD 3”.

W dniach 25.03.-03.04.2019 r. odbył się, ostatni już, kurs zawodowy „Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 i CAD 3”, w którym uczestniczyło 10 uczniów Technikum (technik budownictwa). Kurs odbywał się w ramach realizowanego w szkole projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego.

W czasie kursu uczniowie zdobywali umiejętności dotyczące tworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej w programie AutoCAD oraz opanowywali wiedzę niezbędną do przygotowywania i tworzenia projektów w środowisku CAD.  Po okiem instruktora uczniowie ćwiczyli umiejętności tworzenia kompletnego rysunku na płaszczyźnie i w przestrzeni. Uczniowie zakończyli kurs projektowania pomyślnie zdanym certyfikowanym egzaminem VCC Select Competences.

W czasie trwania projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” odbył się szereg kursów zawodowych dla 60 uczniów Technikum min. Kurs Pilarza-drwala, Kurs Spawacza, Wykonywanie usług kelnerskich, Kurs barmański, Kurs Carvingu, Kurs Montera suchej zabudowy, Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2 i CAD 3 oraz indywidulane doradztwo edukacyjno – zawodowe. Uczestnictwo w kursach pozwoliło uczniom zdobyć wiedzę i nabyć nowe umiejętności praktyczne, które sprawią, że staną się bardziej atrakcyjni na rynku pracy.

 

Agnieszka Temkowicz