Aktualności z życia szkoły

Uwaga Rodzice!!! Niebezpieczna gra „Niebieski wieloryb”.

Szanowni Państwo w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci udostępniamy list otrzymany
od  Wicekuratora Oświaty. Więcej informacji na temat tej gry można znaleźć w internecie. Prosimy o zwiększenie czujności wobec dzieci, przestrzeganie ich przed ewentualnym niebezpieczeństwem.

 

Dyrektorzy Szkól i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych województwa zachodniopomorskiego

Szanowni Państwo,

z wielkim niepokojem przekazuję informację, otrzymaną z Prokuratury Okręgowej
w Szczecinie o stwierdzonych wśród uczniów zachodniopomorskich szkól przypadkach samookaleczeń pod wpływem gry – „Niebieski Wieloryb”.

Gra ,,Niebieski Wieloryb” powstała w Rosji i jest aktualnie coraz bardziej popularna wśród dzieci
w wieku od 10 do 15 lat. Uczestnicy gry rejestrują się na stronie internetowej, podając pelne dane osobowe, w tym swój numer telefonu, na który następnie otrzymują -zadania do wykonania. Codziennie otrzymują jedno ustalone zadanie. Zadania polegają mi.in. na samookaleczeniu (wycięcie żyletką określonych znaków na nogach czy rękach), oglądaniu w internecie filmów
z treściami sadystycznymi czy też wykonywaniu innych podobnych zadań. zlecanych przez tzw. opiekunów. -W ostatni, pięćdziesiąty dzień, uczestnik otrzymuje zadane skoku z wysokiego budynku i odebrania sobie tym samym życia. W Rosji i na Ukrainie w ostatnim czasie samobójstwo w tych okolicznościach popełniło blisko 200 dzieci. Niestety, można spodziewać się, iż gra będzie docierać do coraz większej liczby dzieci, które są podatne na tego rodzaju manipulacje.

W związku z. powyższym proszę o niezwłoczne podjęcie stosownych działań służących zapoznaniu nauczycieli, uczniów i rodziców z zagrożeniem, jakie wiąże się z ww. grą.

Z poważaniem

Jerzy Soltysiak

Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty