Aktualności z życia szkoły

UWAGA! ZMIANA PLANU LEKCJI.

Informujemy, iż od 29 stycznia br. obowiązuje nowy plan lekcji, który dostępny jest dla uczniów w zakładce UCZEŃ>Plan lekcji 2017/2018. Nowy plan lekcji dla nauczycieli oraz plan dyżurów nauczycielskich dostępny jest w zakładce DOKUMENTY> sekcja Dla nauczyciela.