Aktualności z życia szkoły

UWAGA!!! ZMIANA PLANU LEKCJI

Informujemy, że od 20.01.2020 r. obowiązuje nowy plan lekcji, który dostępny jest:

– dla uczniów w sekcji UCZEŃ/Plan lekcji

– dla nauczycieli w sekcji DOKUMENTY/Dla nauczyciela/ Plan lekcji