Aktualności z życia szkoły

UWAGA!!! ZMIANA PLANU LEKCJI OD 9 MAJA 2019 R.

Od 9 maja 2019 r. obowiązuje nowy plan lekcji. Dla uczniów nowy plan dostępny jest w sekcji UCZEŃ/Plan lekcji 2018/2019, dla nauczycieli w sekcji DOKUMENTY/Dla nauczyciela/ Plan nauczycielski.