Aktualności z życia szkoły

Wręczenie Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów

14 grudnia 2017 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się Uroczystość Wręczenia Dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

W uroczystości wziął udział Podsekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć. Gospodarzem uroczystości była Zachodniopomorska Kurator Oświaty pani Magdalena Zaręba – Kulesza.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden – najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem, albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017 Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznano 184 uczniom z województwa zachodniopomorskiego, wśród których byli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie:

Anna Banak – uczennica klasy drugiej Technikum im. prof. Adama Wodziczki, kształcąca się w zawodzie technik organizacji reklamy.

Przemysław Szakiel – uczeń klasy trzeciej Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Adama Wodziczki

Wyróżnionym uczniom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz życiu osobistym, a Przemkowi jak najlepszych wyników na egzaminie maturalnym i kontynuowania nauki na wymarzonej uczelni wyższej.

 

Małgorzata Matys

wicedyrektor