Aktualności z życia szkoły

Wystawa zdjęć w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin uczniów ZSP

W dniu 19 kwietnia 2016  roku  , odbyło się w Ośrodku Kultury Miasta i Gminy Wolin podsumowanie projektu edukacyjnego mającego na  celu  rozwijanie wrażliwości artystycznej jako poszukiwanie możliwości produktywnego spędzania czasu przez młodzież. Kształtowanie takiej postawy pozwala  być świadomym, że jest się  cząstką przyrody i życie każdego człowieka jest od niej uzależnione. Projekt  dotyczył promocji działań związanych z profilaktyką alkoholową, przeciwdziałaniem uzależnień, promocją zdrowego trybu życia i szacunku dla otaczającego nas środowiska. Korelacja międzyprzedmiotowa miała za zadanie rozszerzać umiejętności uczniów w zakresie przedmiotów: biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka. Na wystawie zaprezentowano prace uczniów naszej szkoły, które brały udział w  konkursie fotograficznym  pt. „ Pierwsze przyrodnicze oznaki wiosny” i „ Mój pupil”  . Wystawę otworzyły  Pani  Dyrektor Małgorzata Matys oraz Pani Dyrektor OKMiG Wolin Joanna Kulikow.  Oprócz młodzieży w spotkaniu wzięli udział rodzice naszych uczniów oraz nauczyciele. Poczęstunek  uświetnili swoją grą na gitarze Justyna Frąckowiak i Kacper Mietluk z klasy I Technikum kształcącego w zawodzie technik budownictwa, chwilkę poezji zapewniła Weronika Mikraszewicz, a  zaśpiewały Eliza Hronda, Katarzyna Krupa i Aleksandra Dorosz z  Liceum Ogólnokształcącego  w ZSP w Wolinie.

Elżbieta Chocian

p_20160419_160056 p_20160419_160513 p_20160419_160545 p_20160419_160636 p_20160419_160931_ll p_20160419_160946_ll p_20160419_161055_ll p_20160419_161642 p_20160419_161803