Aktualności z życia szkoły

Zachowania etyczne względem zwierząt – eksperyment edukacyjny.

W naszej szkole odbyły się zajęcia metodą eksperymentu  w klasie  Liceum Ogólnokształcącego  na przedmiotach  biologia i geografia oraz w klasie II Technikum ( kształcącym w zawodzie technik hotelarstwa)  na geografii . Lekcje odbyły się z udziałem żywych zwierząt, które są pod opieką uczniów. W szkole oprócz stałych mieszkańców  patyczaków  na zajęciach zaprezentowały się psy, kot, szczur, pająk, świerszcze i króliki. Uczniowie którzy nie mogli przyprowadzić swoich pupili przynieśli zdjęcia. Kontakt z żywym zwierzęciem stymuluje rozwój psychofizyczny, świadomość, rozwija instynkt opiekuńczy. Zajęcia miały na celu  uświadomienie odpowiedzialności za zwierze oraz ponoszenie konsekwencji za jego czyny, oraz zrozumienie długości cyklu życia u różnych gatunków.  Uczniowie uświadomili sobie jak duża jest rola w życiu jednostek i w życiu społecznym, a zarazem  wyznaczali granicę między wrażliwością na los czworonogów i obsesją na ich punkcie. Świat zwierząt jest integralną częścią środowiska naturalnego  z tego względu młodzież powinna się uczyć etyki środowiskowej.

                                                                                                                                              Elżbieta Chocian

                                                                                                                                              Monika Kruszyna

 

DSC_5376 DSC_5372 DSC_5368 DSC_5253 DSC_5298 DSC_5245 DSC_5239 DSC_5224 DSC_5206 DSC_5179 DSC_5167 DSC_5164