Aktualności z życia szkoły

Zajęcia na Uniwersytecie Szczecińskim.

W środę, 28 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach badawczych w Muzeum Geologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, które działa przy Wydziale Nauk o Ziemi w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nauk Przyrodniczych. Młodzież obejrzała meteoryty i tektyty, minerały fluorescencyjne, piaski świata, kule szczecińskie, konkrecje polimetaliczne, przegląd skał i minerałów z wybranych lokalizacji świata (Czechy, Hiszpania, Francja, Spitsbergen, Góry Kaczawskie). Zapoznała się z systematyką skał i minerałów, systematyką i powstawaniem skamieniałości, historią geologiczną  Regionu Bałtyckiego oraz życiem mórz i oceanów. W sali interaktywnej Edukacji Geośrodowiskowej można było zobaczyć preparaty pod mikroskopami, binokulary i skorzystać z gry dydaktycznej.  Po muzeum geologicznym oprowadził oraz zajęcia prowadził dr Robert Woziński.

Oprócz zajęć z zakresu biologii i geografii młodzież zapoznała się z ofertą edukacyjną Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Szczecińskim, dzięki czemu będzie miała łatwiejszy wybór dalszej drogi zawodowej czy edukacyjnej.