Aktualności z życia szkoły

Zdjęcia, zdjęcia…

Obraz świata utrwalony na zdjęciu wiele mówi osobie fotografującej, szczególnie jeśli są to zdjęcia przyrody. Po wakacjach w naszej szkole uczniowie zaprezentowali swoje prace , części fotografii przedstawiono na wystawie w szkole, cześć przesłano na konkursy „ Dzika przyroda obiektywie” oraz „Piękno leży pod nogami” .

Projekt prowadzony w ramach przedmiotów biologia i geografia zakładał promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie własnych pasji oraz kształtowanie szacunku dla otaczającego nas świata. Zdjęcia uczniów zebrane przez panią Elżbietę Chocian i panią Annę Podorską pokazują umiejętności i zainteresowania naszych uczniów.

aleksandra dragon ivth aleksandra gryb iilo aleksandra urawska ivlo justyna koodziejczyk ii th karol staczyk iilo karol staczyk iilo natalia jaroszewicz iilo natalia martu iiilo natalia sobczyk iiilo nicola ladewska ith patrycja jarosik iii tb zaneta sykua iith