Aktualności z życia szkoły

INFORMACJA DLA TEGOROCZNYCH MATURZYSTÓW I UCZNIÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE! WYTYCZNE CKE, MEN I GIS DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EGZAMINÓW W 2020 R.

W związku z egzaminami maturalnymi, które rozpoczną się w dniu 8 czerwca br., oraz egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie zamieszczamy komunikat CKE, MEN i GIS dotyczący bezpieczeństwa podczas egzaminów: maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w celu zapewnienia właściwego przebiegu egzaminów oraz bezpieczeństwa zdających.

W imieniu grona pedagogicznego i całej społeczności uczniowskiej życzymy powodzenia wszystkim uczniom przystępującym do egzaminów.