Aktualności z życia szkoły

„Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

W dniach od  15 do 22  października 2018 r. nasza szkoła  bierze udział  Kampanii społecznej z okazji międzynarodowego dnia białej laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”.

Całe zamierzenie ma na celu kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób niepełnosprawnych wzrokowo. Zwiększenie integracji osób niewidomych ze środowiskiem społecznym i poprawienie ich funkcjonowania w tym środowisku. Przygotowanie społeczeństwa do udzielania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku, zauważenie ich problemów. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych wzrokowo.

W ramach kampanii odbyły się zajęcia pokazujące utrudnienia oraz bariery jakie mogą napotkać osoby z tymi dysfunkcjami. Na lekcjach biologii i geografii młodzież wykonywała najprostsze czynności takie jak rozpoznawanie banknotów, podpisywanie się czy chodzenie po szkole z zasłoniętymi oczami.  Odbyły się i odbywać się będą do końca tygodnia pogadanki połączone z prezentacją multimedialną prowadzone przez Wiktorię Kwas uczennicę klasy II LO, Klaudię Jasińską i Karolinę Pietryniak uczennicę klasy II TH. Na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się mecze goalball gry przeznaczonej dla osób niewidomych i niedowidzących, na których młodzież miała przysłonięte oczy specjalnymi goglami i grała piłką z dzwonkami wewnątrz. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili zajęcia sportowe i tor przeszkód dla uczniów z przesłoniętymi oczami. Na holu naszej szkoły zaprezentowane zostały prace plastyczne uczniów klas I TZ i II TB. Podczas godzin wychowawczych przeczytany zostanie list od Adama i innych uczniów Ośrodka dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy, a także wychowawcy klas przybliżą problemy osób niepełnosprawnych wzrokowo.