Aktualności z życia szkoły

KONKURS EKOLOGICZNY

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie ekologicznym którego celem  było pogłębienie wiedzy o ekologii i ochronie środowiska.
KONKURS EKOLOGICZNY – PLASTYCZNY I WIEDZY o ochronie gatunkowej fauny i flory, organizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową im. Bolesława Krzywoustego w Wolinie, której  partnerem przedsięwzięcia byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie a całość wydarzenia objął patronatem Zachodniopomorski Kurator Oświaty Pani Katarzyna Koszewska.

Młodzieży z naszej szkoły udało się zająć następujące miejsca:

W konkursie wiedzy III miejsce zajęli równolegle:  Nikola Ligęza i Hubert Krzemieniewski z klasy IV TH

Wyróżnienie w  części plastycznej otrzymała: Julia Czajkowska z klasy IV TH

Celem wydarzenia było kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Rozwijanie wśród uczniów wrażliwości ekologicznej. Promowanie zdolnych i ambitnych uczniów województwa zachodniopomorskiego,