Aktualności z życia szkoły

KONKURS JĘZYKOWY – OLIMPIADA WIEDZY ARCHIMEDES.PLUS LINGUA.PLUS

23 października 2015 r. na trzeciej godzinie lekcyjnej (od 9.40 do 10.25) w sali 106 odbędzie się w szkole test językowy z języka niemieckiego i angielskiego. Test będzie się składał z pytań testowych jednokrotnego wyboru. Osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie konkursu są pani Agnieszka Temkowicz (język niemiecki) i pani Katarzyna Konopacka (język angielski).

flagi