Aktualności z życia szkoły

KURATORYJNY KONKURS Z HISTORII-„Tylko we Lwowie…” Historia Kresów Wschodnich w pierwszej połowie XX wieku.

Miło jest nam poinformować, iż uczniowie naszej szkoły :
  • Radosław Cyburt z klasy III LO
  • Kacper Mikraszewicz z klasy III LO
  • Natalia Przybylska z klasy IV TH
  • Konrad Łepkowski z klasy IV TB
  • Piotr Kraszkiewicz z klasy IV TB
otrzymali tytuł finalisty w kuratoryjnym konkursie historycznym organizowanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego Pana Tomasza Hinca oraz  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty Panią Magdalenę Zarębską – Kuleszę. 
Celem konkursu było ukazanie roli, jaką Kresy Wschodnie odegrały w dziejach Polski w pierwszej połowie XX wieku oraz popularyzacja poglądu głoszącego, że historia, tradycje, dorobek kulturowy i materialny Kresowiaków stanowią ważny element tożsamości mieszkańców Pomorza Zachodniego.
Szkolnymi koordynatorami konkursu były Kamila Oźmińska i Grażyna Laskowska.