Aktualności z życia szkoły

KURS BARMAŃSKI

W dniach 26-27 kwietnia br. odbyła się czwarta edycja kursu barmańskiego w ramach realizowanego w szkole projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. Kolejny raz instruktor pan Mariusz Grzesik zapoznał uczestniczki kursu z tajnikami sztuki barmańskiej. Kurs był okazją do nabycia podstawowych umiejętności barmańskich oraz wiedzy z zakresu przyrządzania klasycznych drinków
i koktajli. Uczennice poznały nie tylko rodzaje szkła i przyrządy wykorzystywane przez barmanów lecz również zgłębiły wiedzę o alkoholach i napojach oraz zasadach ich łączenia. Podczas praktycznej części kursu uczennice przygotowywane były do samodzielnej, profesjonalnej pracy za barem gdzie przygotowywały klasyczne drinki, napoje mieszane klasyczne i niestandardowe oraz wykonywały dekoracje drinków i koktajli. Uczennice zakończyły kurs pomyślnie zdanym egzaminem praktycznym otrzymując zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające nabycie nowych umiejętności.

Projekt „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.