Aktualności z życia szkoły

KURS KELNERSKI

W dniach 24 – 25.06.2020 r. dziesięć uczennic Technikum kształcącego w zawodzie technik hotelarstwa uczestniczyło w kursie kelnerskim, który odbywał się w związku z realizacją projektu „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.


Kurs kelnerski jest jednym z wielu kursów zawodowych, które odbywają się dla uczniów kształcących się w zawodzie technik hotelarstwa w związku z realizacją w/w projektu. W tajniki zawodu wprowadzał ich instruktor i jednocześnie zawodowy barman, kelner, barista i sommelier pan Rafał Wraga. Uczestniczki zapoznały się z charakterystyką pracy kelnera, nabyły umiejętności nakrywania do stołu zgodnie z obowiązującymi standardami i trendami, przygotowywały nakrycia podstawowe i rozszerzone, wytrenowały przygotowanie sali do przyjęcia, zdobyły wiedzę z zakresu serwisów kelnerskich oraz poznały podstawy pracy sommeliera. Uczennice ukończyły kurs z powodzeniem, uzyskując certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.
Agnieszka Temkowicz