Aktualności z życia szkoły

REKRUTACJA 2020

Zachęcamy do skorzystania z możliwości wysłania dokumentów elektronicznie.

Skan wydrukowanego i podpisanego przez kandydata oraz jego Rodziców
wniosku o przyjęcie do szkoły,
w tym wymaganych załączników proszę przesłać na adres: 
 rekrutacjazspwolin@gmail.com

HARMONOGRAM DYŻURÓW
 SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO- KWALIFIKACYJNEJ

 1. 24.06.2020 –   9.00-12.00
 2. 25.06.2020 –   10.00-13.00
 3. 26.06.2020 –   9.00-12.00
 4. 29.06.2020 –   9.00-12.00
 5. 30.06.2020 –   9.00-12.00
 6. 31.07.2020 –   8.00-14.00
 7. 03.08.2020 –   9.00-15.00
 8. 04.08.2020 –   9.00-12.00
 9. 07.08.2020 –   9.00-12.00
 10. 10.08.2020 –   9.00-12.00
 11. 12.08.2020 –   9.00-12.00
 12. 13.08.2020 –   9.00-12.00
 13. 14.08.2020 –   9.00-12.00
 14. 17.08.2020 –   9.00-12.00
 15. 18.08.2020 –   9.00-12.00
 16. 19.08.2020 –   10.00-13.00