Aktualności z życia szkoły

KURS ZAWODOWY „PILARZ-DRWAL”

W dniach 28.05 – 08.06.2018 r. dziesięcioro uczniów Technikum (technik budownictwa) uczestniczyło w kursie „Pilarz-drwal” w ramach projektu „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, realizowanym w ramach Działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Głównym celem projektu jest podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów. Projekt zakłada realizację atrakcyjnych kursów zawodowych dla uczniów Technikum (technik budownictwa i technik hotelarstwa): kurs kelnerski, carvingu, barmański, pilarz-drwal, spawacz, monter stolarki budowlanej, inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D oraz doradztwo zawodowe. Podczas kursu „Pilarz-drwal” uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu budowy i charakterystyki pilarek, przygotowania i konserwacji sprzętu. Zajęcia praktyczne odbywały się pod okiem instruktora pana Krzysztofa Popiołka na terenie Nadleśnictwa Rokita podczas, których uczniowie zdobywali kolejne umiejętności związane z rozpoznawaniem drzew, przerzynką, okrzesywaniem, pielęgnacją drzew i krzewów, wykorzystaniem surowca drzewnego. Kurs zakończył się teoretycznym i praktycznym egzaminem oraz otrzymaniem przez uczniów certyfikatów.