Aktualności z życia szkoły

Lekcja historii w Muzeum Narodowym – Centrum Dialogu „Przełomy” w Szczecinie.

Dnia 23.05.2019 r., uczniowie naszej szkoły wzięli udział w lekcji ” Ludzie wolności – 30. rocznica wyborów czerwcowych”, organizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie – Centrum Dialogu „Przełomy” we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Historia najnowsza jest ważnym elementem budowania tożsamości młodego pokolenia. Zajęcia muzealne poświęcone były między innymi genezie wydarzeń grudniowych 1970 roku, które uchodzą – według badaczy – za początek kształtowania się szczecińskiej zachodniopomorskiej wspólnoty.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, na czym polegał iluzoryczny dynamizm epoki gierkowskiej, w jaki sposób przebiegała budowa „drugiej Polski”, jak społeczeństwo i władza zareagowały na zmierzch pozornej koniunktury. Wraz z przewodnikiem prześledzili rozwój niezależnych inicjatyw społecznych oraz okoliczności wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Szczególne zainteresowanie wzbudziły wybuchy strajków latem 1980 roku, które doprowadziły do powstania największej w latach powojennych siły społeczno – politycznej w Polsce. Zgłębiono sukces „Solidarności” i okres szesnastu miesięcy nieustannej konfrontacji z władzą zakończony dramatem stanu wojennego.

W dalszej części zajęć uczniowie zostali zapoznani ze zmianami zachodzącymi w Związku Radzieckim oraz na arenie międzynarodowej. Usłyszeli o strajkach w 1988 roku, które przyczyniły się do zainicjowania rozmów Okrągłego Stołu. Nie zabrakło informacji na temat wyborów czerwcowych oraz sejmu kontraktowego.

Wędrując w czasie uczestnicy tej ważnej lekcji historii mogli na podstawie multimedialnej ekspozycji stałej Centrum Dialogu „Przełomy” zidentyfikować miejsce i rolę Szczecina oraz jego przedstawicieli w kluczowych wydarzeniach kształtujących współczesne oblicze Polski.

Opiekunowie: Kamila Oźmińska, Grażyna Laskowska i Katarzyna Strzelczyk.