Aktualności z życia szkoły

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKO-Planeta”.

W tegorocznej edycji Ogólnopolskiego  Konkursu  Ekologicznego „EKO-Planeta”, wśród uczniów naszej szkoły,  nagrodzeni zostali:
Michał Hajducki z klasy III LO wyróżnienie na szczeblu krajowym,
Kinga Sikorska z klasy I TZ  dyplom uznania.

Ideą Konkursu jest:

– upowszechnienie wiedzy o ochronie środowiska i zagrożeniach wynikających z rozwoju gospodarczego,

– aktywizacja miłośników ojczystej przyrody poprzez prezentowanie i honorowanie ich osiągnięć,

– poszerzenie wśród młodzieży wiedzy o przyrodzie Polski.

 

Szkolnymi Organizatorami Konkursu były Anna Podorska i Elżbieta Chocian.

dav