Aktualności z życia szkoły

List do Rodziców

Informuję, iż w ramach obowiązków w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom naszej szkoły w maju i czerwcu 2019 r. zrealizowane zostały następujące działania:

  1. Przeprowadzenie rady pedagogicznej na temat procedur zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.
  2. Zorganizowanie spotkań z rodzicami uczniów – przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły, osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie
    w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.
  3. Przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat czynników warunkujących bezpieczeństwo w szkole, procedur zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązków wynikających
    z poszanowania drugiego człowieka.
  4. Szkolenie dla klas I zrealizowane przez Policję – 2 godz. – Agresja i przemoc, cyberprzemoc, dopalacze.
  5. Program profilaktyczny w zakresie przeciwdziałania przemocy dla klas II.
  6. Utworzenie anonimowej skrzynki na sygnały i pomysły od Rodziców w przedsionku szkoły.

Zapraszamy Rodziców do dzielenia się uwagami i refleksjami na temat funkcjonowania szkoły, bezpieczeństwa uczniów.

 Procedury- BEZPIECZNA SZKOŁA 2018

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie