Aktualności z życia szkoły

Lekcja w Sądzie

W dniu 27.10.2023 r., uczniowie klasy III LO wzięli udział w programie edukacyjnym „Lekcja w Sądzie” organizowanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.

Jego celem jest popularyzacja problematyki prawnej wśród młodzieży, w szczególności zagadnień związanych z zasadami funkcjonowania sądownictwa administracyjnego, zakresem spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne, przybliżenie środków ochrony prawnej w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami postępowania sądowoadministracyjnego.

W I części spotkania uczniowie zostali zapoznani z organizacją i zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w zakresie sądownictwa administracyjnego. Następnie zostali oprowadzeni po Sądzie – zobaczyli m.in.  salę rozpraw , pokój narad sędziowskich i  bibliotekę.

Kamila Oźmińska

Mirosław Majek