Aktualności z życia szkoły

PROJEKT EMP@TYCZNA KLASA

W bieżącym roku szkolnym klasy I LO oraz II TH przystąpiły do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego Emp@tyczna Klasa, którego celem jest kreowanie postawy lojalności, współpracy i pomocy wśród uczniów oraz rozwijanie  u młodzieży umiejętności odczuwania stanów emocjonalnych innych osób oraz reagowania na dany sposób zachowania. Projekt realizowany jest w klasach  w czasie godzin wychowawczych. Uczniowie w ramach projektu realizują comiesięczne misje – zadania.

Przewodnim tematem misji # Październik 2023 – Tydzień Empatii była, jak mówi sama nazwa misji, empatia. Z okazji Tygodnia Empatii organizowanego w naszej szkole na swoich godzinach wychowawczych uczniowie zastanawiali się i rozmawiali na temat czym jest empatia, wspólnie oglądali film „Lekcja pełna Odwagi/Empatia”, po którym uczniowie klasy II TH stworzyli chmurę skojarzeń ze słowem „empatia”, a uczniowie klasy I LO przeprowadzili dyskusję, która dotyczyła pytania czy warto być empatycznym? Wyrazem empatii obydwu klas w ramach październikowej misji jest Drzewo Dobrych Myślii Pozdrowień, które było efektem ich wspólnej pracy podczas lekcji wychowawczej. Kolejnym empatycznym działaniem klasy II TH w październiku była organizacja charytatywnego kiermaszu ciast na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach, do którego przyłączyła się aktywnie klasa II TB. W dalszej perspektywie empatycznych inicjatyw klasa I LO nawiązała współpracę z OREW Ostromice, w ramach której odbędą się wspólne warsztaty.

Agnieszka Temkowicz

Aleksandra Jakubowska Skocz